πλαστικα μπουκαλια ιι

πλαστικά μπουκάλια, αφηρημένη φωτογραφία