πλαστικα μπουκαλια ιιι

πλαστικά μπουκάλια, αφηρημένη φωτογραφία