σκαλισμενο στο ξυλο

σκαλισμένο στο ξύλο, φωτογραφία νεκρής φύσης