καλαθι με λουλουδια

καλάθι με λουλούδια, φωτογραφία νεκρής φύσης