φλεγομενο βαζο

φλεγόμενο βάζο, φωτογραφία νεκρής φύσης