Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΠΙΟΥ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ