μοναχικό λουλούδι

μοναχικό λουλούδι, φωτογραφία φύσης