ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΕ KAPA-FIX